Sinds september 2016 neemt VOLT deel aan een internationaliseringsproject. Verschillende landen hebben gewerkt aan een onderzoeksvraag en vervolgens een aanvraag ingediend bij Erasmus+. Uiteindelijk zijn er zes landen samengebracht om aan het onderzoek te werken. Vrij uniek, daar een project meestal uit een samenwerking tussen twee of drie landen bestaat.

De landen die, naast Nederland, momenteel samen aan het onderzoek werken zijn Hongarije, Turkije, Griekenland, Duitsland en Spanje. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Gedurende deze drie jaar wordt twee keer paar een uitwisseling georganiseerd. Ter voorbereiding op de uitwisseling maken docenten en leerlingen van de verschillende scholen opdrachten die later besproken worden.

Elk bezoek heeft een eigen onderwerp te weten:

Duitsland: Een eerlijke kans voor ieder kind. Gelijkheid creëren in kansen door het opbouwen van respect en tolerantie.

Griekenland: Verbeteren van lezen. Het aanbieden van verschillende motivatietechnieken met als doel het verbeteren van de leescompetentie.

Hongarije: Eerdere prestatiemeting van taalleerders om schoolverlaten te voorkomen.

Nederland: Sport is een belangrijk deel van educatie en vorming. Sport zorgt voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Spanje: Muziek en het leren van talen.

Turkije: Verantwoordelijk gebruik van internet en sociale media.

Het uiteindelijke doel is het schrijven van een handleiding waar scholen wereldwijd gebruik van
kunnen maken. Door informatie uit deze handleiding zou voortijdig schoolverlaten af moeten nemen.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. van der Luit (aluit@volt.eu).

Voor een verslag van het project in Nederland, zie de volgende link