Medezeggenschapsraad VOLT!

Wat is medezeggenschap op school?

Medezeggenschap op school, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs (vo), is een wettelijk geregeld recht van ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school. Het gaat dan om de inrichting van de organisatie en beleid rondom onderwijs.

De MR heeft een vijftal rechten:

  • het recht op overleg
  • het informatierecht
  • het initiatiefrecht
  • het adviesrecht
  • het instemmingsrecht.
Medezeggenschapsraden hebben dan ook veel invloed op het beleid op school.
Wilt u als ouder hier in deelnemen, vindt u het belangrijk dat ook de stem van de ouders gehoord wordt of heeft u andere vragen m.b.t. de inrichting en organisatie van het onderwijs en de organisatie?
Neem dan contact op met de voorzitter van de MR > Lotte Oldenborg <loldenborg@volt.eu>