Ondersteuning

Samen ontwikkelen, verbinden en verbonden

Verbinding begint in de klas en bij het mentoraat. De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding op school en voelt zich, samen met de vakdocenten, verantwoordelijk voor het leerproces en het welbevinden van leerlingen. Om dit goed en zorgvuldig te laten functioneren is de samenwerking met ouders heel belangrijk. Hiertoe zorgt de mentor voor een warm en toegankelijk contact tussen school en ouders.

Wanner leerlingen extra ondersteuning nodig hebben dan zijn er op onze scholen een aantal opties;

  • Leerlingen kunnen op school met toestemming van de ouder(s) onderzocht worden door onze orthopedagogen. De uitkomst wordt met de ouders en leerling besproken en geëvalueerd. Op basis van testgegevens krijgen sommige leerlingen ondersteuning van de remedial teacher. Leerlingen met dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten, zoals gebruik van laptop of extra tijd bij toetsen. Dit staat vermeld op de kaart die de leerling kan tonen als er toetsen gegeven worden. Zij kunnen begeleid worden door de dyslexiecoach.

  • Voor leerlingen die een gediagnosticeerde stoornis hebben (ADHD, ASS, ODD, etc.) of veel problemen hebben met bijvoorbeeld het plannen en organiseren van hun werk bestaat de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen van een van onze basis+ coaches. Een van de extra activiteiten is bijvoorbeeld extra begeleiding in de structuurklas.

  • Voor leerlingen met een cluster 1 of 2-beschikking werken we samen met een ambulant begeleider. Deze begeleidt de leerlingen individueel en coacht daarnaast de docenten. Zo nodig wordt contact onderhouden met ouders en eventuele andere betrokkenen. De afspraken staan in het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP).

Als een leerling (of zijn of haar ouders) denkt in aanmerking te komen voor extra ondersteuning, dan wordt dit altijd besproken met de mentor. Deze kan met de teamleider en ondersteuningscöordinator samen kijken naar wat er voor extra hulp ingezet kan worden.

voor meer informatie kan er altijd contact opgenomen worden met de ondersteuningscoördinator of een van onze orthopedagogen door te mailen naar info@volt.eu t.a.v. ondersteuning