Opleidingen

Op VOLT! worden de volgende opleidingen aangeboden:

Brede brugklassen op VOLT!

In klas 1 & 2 (onderbouw) volg je de lessen op VOLT! in brede brugklassen. Iedereen wordt getoetst op meerdere niveaus, zodat we duidelijk krijgen op welk niveau  je zit. Wij geloven er niet in dat iedereen bijvoorbeeld 100% kader is. Iedereen heeft sterke en minder sterke punten. We dagen je uit om in de vakken waar je goed in bent een hoger niveau te proberen. Zo werk je aan een rapport op maat; het ene vak op kader en het andere vak misschien wel op TL. Precies op jouw niveau. In de onderbouw op VOLT! onderscheiden we de volgende niveaus: basis, kader, theoretische leerweg en havo.
Je volgt de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Wiskunde/Rekenen, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunstvakken, Toekomst, Innovatie & Prototyping, EHBO en Lichamelijke Opvoeding.
Je werkt zowel in boeken als op je eigen Chromebook aan de lesstof.


De bovenbouw op VOLT!

In klas 3 & 4 werk je aan en diploma op maat, je hebt namelijk in de onderbouw uitgezocht op welk niveau je een vak aan kunt. Mocht het zo zijn dat je een echte havo leerling bent, dan is een doorstroom naar een "gewone" havo natuurlijk mogelijk.
Einde klas 2 heb je een keuze gemaakt welk profiel je gaat volgen in de bovenbouw.
Op VOLT! bieden we de volgende profielen aan:

  • Dienstverlening & Producten (basis, kader en tl)
  • Produceren, Installeren, Energie (basis, kader)
  • Zorg & Welzijn (basis, kader)

Daarnaast moeten er nog 2 keuzevakken worden afgerond. Je kunt dan kiezen uit:

  • Robotica
  • Duurzame energie
  • Uiterlijke verzorging
  • Facilitaire dienstverlening
  • Slimme technologie/domotica


Na VOLT!

Na het vmbo kun je doorstromen naar het ROC (MBO) voor je verdere opleiding. Het is afhankelijk op welk niveau je bent uitgestroomd en afhankelijk van het niveau en de richting waar je op wil. Stel dat je een basis diploma hebt gehaald, maar economie op kader hebt afgerond dan heeft dit een positief effect op je instroom.
Grofweg gaat iemand met basis naar niveau 2/3, iemand met kader naar 3/4 en iemand met TL naar 4. Als je een volledig havo diploma hebt kun je naar het HBO. Doorstromen van het ene naar het andere niveau is natuurlijk mogelijk.