ORGANISATIE

Bestuur:

Directeur
Dhr. Erik van der Vaart
evaart@volt.eu

Afdelingsleider

Mevr. Suzan Prins
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2
sprins@volt.eu

Afdelingsleider

Dhr. Halil Kavrayici
Afdelingsleider leerjaar 3 en 4
hkavrayici@volt.eu

Alle zijn te bereiken op 030-6702500.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding. De schoolleiding is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR bijvoorbeeld raadplegen over: vaststelling of verandering van het leerplan, taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van financiële middelen van de school, nieuwbouw / verbouwing of fusie. Instemming is vereist voor bijvoorbeeld: verandering doelstelling van de school, uitbreiding of krimpen van de school.

De medezeggenschapsraad van het Volt! bestaat uit vier personeelsleden en drie ouders. De leerlinggeleding is op dit moment niet aanwezig bij de vergaderingen.

Personeelsgeleding:

Mvr. Wil van Elk (welk@volt.eu)
Mvr. Marjolein Meijdam (mmeijdam@volt.eu)

Dhr. Wessel Pitti (wpitti@volt.eu)
Dhr Kenny Rosengarten (krosengarten@volt.eu)

Oudergeleding:

Mvr. Miriam van Amstel
Dhr. Sander Drent

Lid GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle NUOVO scholen)

OUDERRAAD

De ouderraad behoort ongeveer 1 keer in de maand samen te komen. Momenteel zoeken we hiervoor nog ouders.

Ouders:

Vacature. We zoeken nog nieuwe ouders die ons willen ondersteunen. Helpt u mee?

Lid schoolleiding:

n.t.b.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert ten behoeve van de leerlingen en hun ouders allerlei activiteiten. Verder behartigt de ouderraad de belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties door:

- mee te denken met het bestuur over het te volgen beleid van de school
- feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
- de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd) over onderwerpen die voor u als ouder belangrijk zijn
- onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, de koers van de school)
- meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docentschaarste, internet en privacy)
- het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat (zoals bijvoorbeeld sport- en culturele
evenementen)

Contact

Voor vragen, suggesties of aanmeldingen kunt u gebruik maken van onze contactpagina