De Transformatieve School

De Transformatieve School

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? En welke rol spelen digitalisering en burgerschap hierin? Iliass El Hadioui - socioloog, onderzoeker en lid van de Onderwijsraad - ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School.

In het kort

Wij leven op dit moment in een snel veranderende wereld, waarin zeker de leerlingen de hele dag voor keuzes komt te staan en moet switchen tussen de verschillende rollen (thuis-, straat- en schoolcultuur). De Transformatieve School zorgt voor meer aansluiting met de verschillende codes in en buiten de school en de digitale omgeving. “Digitalisering is een belangrijk onderdeel in de maatschappij. Leerlingen moeten daarmee om kunnen gaan om te leren, leven en werken. Op school en stage of werk, op straat en thuis. Deze culturen hebben een eigen dynamiek, die van invloed is op het gedrag op sociale media.

Meer weten?

Iliass El Hadioui - socioloog, onderzoeker en lid van de Onderwijsraad - ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School. Er is met een podcast opgenomen over zijn filosofie, digitalisering en burgerschap.

Meer informatie over de Transformatieve School en de podcast kunt u vinden via deze link.