Expeditie VOLT!

Het projectonderwijs op VOLT! Toekomstmakers noemen wij Expeditie VOLT! Tijdens deze projecten ga je op expeditie en ontdek je de lesstof op een andere manier.

Expeditie VOLT! is de naam voor het vakoverstijgende projectonderwijs op onze school. Een jaar is opgedeeld in 4 periodes en in iedere periode gaan de leerlingen op een andere expeditie.
Eén van de expedities is “ontdekken”. Ontdekken is een heel breed begrip; ontdek je omgeving, ontdek computermogelijkheden, ontdek de natuur, ontdek een vreemde taal, etc.
Na de aftrap van de expeditie en het bekendmaken van de leerdoelen gaan de leerlingen in hun groepje eerst onderzoeken wat ze al weten over deze leerdoelen. Wat je al weet hoef je niet meer te leren. Dit is natuurlijk voor iedere leerling/groep anders, iedereen weet weer iets anders. Iedere leerling heeft dan ook eigen leerdoelen, maar kan dus ook leren van zijn groepje.

De docent/coach begeleidt de leerling in de onderzoeksfase zodat deze de leerdoelen kan behalen. Feedback op o.a. het onderzoek, het samenwerken en taakgerichtheid is daarbij cruciaal om het succesvol af te kunnen ronden.

Uiteindelijk presenteren de leerlingen het geleerde aan de klas en mentor. Deze presentatie kan vele vormen hebben: een toneelstuk, een verslag, een film, een maquette, etc.

Leerdoelen die niet behaald zijn gaan mee naar de volgende expeditie, waarbij natuurlijk ook weer andere vakken bij betrokken kunnen zijn.

In plaats van klassikaal leren, leren de kinderen actief en onderzoekend. Dit werkt zeer motiverend en is een waardevolle aanvulling op de reguliere lessen.