Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op school, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs (vo), is een wettelijk geregeld recht van ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school. Het gaat dan om de inrichting van de organisatie en beleid rondom onderwijs.

De MR heeft een vijftal rechten:

  • het recht op overleg
  • het informatierecht
  • het initiatiefrecht
  • het adviesrecht
  • het instemmingsrecht.

Meer weten? Neem dan contact op met Lotte Oldenborg via loldenborg@vol.eu.