Missie en visie

Missie

VOLT! is een openbare school waar technologie en nieuwe beroepen leerlingen inspireren. We hebben onze blik gericht op de toekomst en nemen leerlingen mee in de steeds veranderende wereld. Samen creëren we een kansrijke omgeving waarin onze leerlingen alle mogelijkheden krijgen om te groeien. We dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Als voorbereiding op de toekomst hebben we in het bijzonder oog voor effectief communiceren, samenwerken en het maken van keuzes. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerling, bieden we onderwijs op verschillende niveaus: havo, vmbo tl, vmbo kader en vmbo basis.

Visie

VOLT! biedt een uitdagende en praktische leeromgeving waarin leerlingen de ruimte krijgen om te experimenteren en te ontdekken. Door in de lessen variatie en keuzemogelijkheden aan te bieden, stimuleren docenten de leerlingen om hun kansen te benutten en zo hun potentieel te ontdekken. Leerlingen leggen de aangeboden ervaringen en activiteiten vast in hun eigen portfolio. Dit geeft niet alleen de leerlingen, maar ook de ouder(s)/verzorger(s) en de school een beeld van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en biedt de mogelijkheid om hierover regelmatig met elkaar in gesprek te gaan.

MBO doorstroom

Veel leerlingen stromen door naar een MBO opleiding. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen praktische ervaring opdoen, zodat ze ontdekken welke vervolgopleiding het beste bij hun kwaliteiten en passies aansluit. Binnen het onderwijs op VOLT! zorgen we voor ontmoetingen met de wereld om de leerlingen heen; we werken samen met bedrijven, sluiten aan bij de organisaties in de wijk en we gaan kijken op verschillende MBO scholen. Dit alles met als doel leerlingen een zo breed mogelijk perspectief te bieden.

Bekijk het kaartje hieronder om te zien waar onze leerlingen vandaan komen