Missie en visie

Missie

VOLT! is een openbare vmbo-school in Utrecht, waar technologie en beroepen van morgen de leerlingen inspireren. We hebben onze blik gericht op de toekomst en nemen leerlingen mee in de steeds veranderende wereld. Samen creëren we een kansrijke omgeving waarin onze leerlingen alle mogelijkheden krijgen om te groeien. We dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Als voorbereiding op die toekomst hebben we in het bijzonder oog voor effectief communiceren, samenwerken en het maken van keuzes.

Visie

VOLT! biedt een uitdagende en praktische leeromgeving waarin leerlingen de ruimte krijgen om te experimenteren en te ontdekken. Docenten stimuleren leerlingen om hun kansen te benutten en hun potentieel te ontdekken door in hun lessen variatie en keuzemogelijkheden aan te bieden. Leerlingen leggen de aangeboden ervaringen en activiteiten vast in hun eigen portfolio. Dit geeft niet alleen de leerlingen, maar ook de ouders en de school een beeld van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en biedt de mogelijkheid om hierover regelmatig met elkaar in gesprek te gaan.

Vrijwel alle leerlingen stromen door naar het mbo. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen veel praktische ervaringen opdoen, zodat ze ontdekken welke vervolgopleiding het beste bij hun kwaliteiten en passies aansluit. Binnen het onderwijs op VOLT! zorgen we voor ontmoetingen met de wereld om de leerlingen heen; we werken samen met bedrijven, sluiten aan bij de organisaties in de wijk, gaan kijken in verschillende mbo-scholen. Dit alles met als doel leerlingen in een zo breed mogelijk perspectief op te leiden.