Aanmelding en Toelating:

Begint jouw toekomst ook bij VOLT!?

Het aanmelden voor VOLT! verloopt altijd via de basisschool. Als de leerling in groep 8 zit, dan volgt de basisschool de POVO-procedure en doen zij de aanmelding digitaal via Onderwijs Transparant.

Zit uw kind al op het voortgezet onderwijs en wil hij/zij overstappen naar VOLT!, klik dan op deze link: Aanmelden vanaf een andere VO school.

Hoeveelheid plekken en data

Er zijn maximaal 200 plekken per leerjaar beschikbaar op VOLT!. De afgelopen jaren hadden we meestal zo'n 130 tot 140 aanmeldingen voor leerjaar 1. Voor schooljaar 2024 - 2025 is er ook de mogelijkheid om een plaatsingsgarantie te geven voor leerjaar 1. Gezien de aanmeldingen van afgelopen jaren, hebben wij besloten om dit ook voor VOLT! te laten gelden.
Hierbij houden we niet vast aan een aantal per niveau, wel is er de afspraak dat we naar een verhouding van 40% havo en 60% vmbo toe groeien. Indien er sprake is van een hoger aantal aanmeldingen dan het aantal plekken, dan wordt volgens afspraken binnen de gemeente Utrecht geloot, zie deze link.

Binnen de gemeente Utrecht is de afspraak dat leerlingen die in Utrecht wonen voorrang hebben, maar gezien de regiofunctie van VOLT! zullen we altijd proberen om een goede mix van leerlingen binnen- en buiten Utrecht te plaatsen.

Op 30 maart wordt op naarhetvo.nl gepubliceerd welke scholen uit de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht loten. Per aanmelding en dossier wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is (niveau passend bij VOLT! en of wij de nodige ondersteuning kunnen bieden).

Hierna gaan aan we slag met het samenstellen van klassen en koppelen van mentoren aan klassen. In juni of juli vindt dan een kennismakingsmiddag met de mentor en nieuwe klasgenoten plaats.

Klik hier voor meer info:  Procedure van Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Utrecht.

Brede brugperiode - leerjaar 1 & 2

Op VOLT! werken we met een brede brugperiode: in leerjaar 1 en 2 onderzoeken we per vak wat het niveau van de leerling is. Als het advies van de basisschool bijvoorbeeld kader is, dan kijken wij ook of er vakken zijn die de leerling op een hoger niveau kan volgen. Wij geloven er niet in dat een leerling 100% kader is. Er is altijd wel een vak waar hij/zij beter in is. Dat talent willen wij ontdekken.

In onderstaand overzicht staan de kaders waarbinnen we het juiste niveau onderzoeken. Wanneer het basisschooladvies Theoretische Leerweg is, gaan we onderzoeken welke vakken op welk niveau (Kader-TL of TL-havo) het best passend is.

Je kunt bij de aanmelding in klas 1 aangeven welk niveau er op dit moment bij je past:

  • B/K
  • K/TL
  • TL/H
  • B/K sportklas
  • K/TL sportklas
  • TL/H sportklas
  • Brugklas havo
  • Brugklas havo sportklas