Aanmelding en Toelating:

Het aanmelden voor VOLT! verloopt altijd via je huidige school. Als je in groep 8 zit dan volgt de basisschool de POVO-procedure en melden zij je digitaal aan. Ben je geïnteresseerd om over te stappen van je huidige VO-school naar klas 1, 2, 3 of 4 van VOLT! dan kan dit via de VO-VO procedure.

Begint jouw toekomst ook bij VOLT! ?

Zit je in groep 8 in de omgeving van onze school, dan gaat de aanmelding via de basisschool. Via Onderwijs Transparant (OT) word jouw aanmelding verwerkt.

Direct aanmelden bij VOLT! kan alleen als je vanuit een andere stad/regio naar Utrecht komt waar geen gebruik wordt gemaakt van onderwijs transparant. Zit je op school die dus géén gebruik maakt van OT dan kan je via de mail (info@volt.eu) een inschrijfformulier aanvragen of downloaden via deze link. Bij ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier krijg je een bevestiging van de aanmelding.

Zit je al op het voortgezet onderwijs en wil je overstappen naar ons, klik dan op onderstaande link.

Aanmelden vanaf een andere VO school

Hoeveelheid plekken en data

Er zijn maximaal 200 plekken per leerjaar beschikbaar op VOLT! Hierbij houden we niet vast aan een aantal per niveau, wel is er de afspraak dat we naar een verhouding van 40% havo en 60% vmbo toe groeien. Indien er sprake is van een hoger aantal aanmeldingen dan het aantal plekken, dan wordt in Utrecht geloot, zie deze link voor de Utrechtse afspraken. In Utrecht is de afspraak dat leerlingen die in Utrecht wonen voorrang hebben, maar gezien de regiofunctie van VOLT! zullen we altijd proberen om een goede mix van leerlingen binnen en buiten Utrecht te plaatsen.

Op 31 maart wordt op naarhetvo.nl gepubliceerd welke scholen uit gemeente Utrecht en Stichtse Vecht (in welk niveau) loten. Aanmelding en dossier wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is (niveau passend bij VOLT! en wij kunnen de mogelijke ondersteuning bieden). Hierna gaan we hard bezig met het samenstellen van klassen en koppelen van mentoren aan klassen. In juni of juli vindt dan een kennismakingsmiddag met je klasgenoten plaats.

Op VOLT! werken we met een brede brugperiode. In leerjaar 1 en 2 onderzoek je per vak wat je niveau is. Als het advies van de basisschool bijvoorbeeld kader is, dan kijken wij ook of er vakken zijn die je op een hoger niveau kunt volgen. Wij geloven er niet in dat een leerling 100% kader is. Er is altijd wel een vak waar je beter in bent. Dat talent willen wij ontdekken.

Je kunt bij de aanmelding in klas 1 aangeven welk niveau er op dit moment bij je past:

  • B/K
  • K/TL
  • TL/H
  • B/K sportklas
  • K/TL sportklas
  • TL/H sportklas
  • Brugklas havo
  • Brugklas havo sportklas