Vak toekomst

Het is uiterst belangrijk dat wij leerlingen wegwijs maken in de steeds veranderende wereld waarin technologie een belangrijke plaats inneemt. Als eerste vmbo/havo in Nederland bieden wij leerlingen dan ook het vak Toekomst aan.

In leerjaar 1 maken alle leerlingen, ongeacht het niveau, kennis met het vak Toekomst; een mooi vak waarin ze onderzoeken wat hun interesses en kwaliteiten zijn.

Tijdens deze lessen leren de leerlingen zichzelf ontdekken, laten we ze kennis maken met de verschillende richtingen in de school, nemen we ze mee in de digitale wereld, leren we ze ook offline schakelen en besteden we veel aandacht aan loopbaanontwikkeling. Centraal staat het aanleren en verdiepen van de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen schakelen tussen de complexe vraagstukken van de huidige maatschappij.

Door leerlingen uiteenlopende vragen en opdrachten te geven, leren we ze na te denken over mogelijke oplossingen. Of ze hun idee willen tekenen, timmeren of 3D-printen, dát maakt niet uit, alles kan.
Op deze manier ervaren leerlingen dat er verschillende eigenschappen en kwaliteiten nodig zijn om tot een oplossing te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerken, ontwerpen, nieuwe technieken, monteren, verkopen, etc. Dit geeft vervolgens inzicht voor het maken van de juiste toekomstkeuzes.