Aanmelden vanaf een andere VO school

De aanmelding op VOLT! Toekomstmakers verloopt altijd via de huidige school. De de huidige school meldt uw kind uiterlijk 18 mei 2023 aan op VOLT!.

VOLT! volgt bij een overstap VO-VO de afspraken die gemaakt zijn door de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Utrecht. Deze afspraken zijn te vinden op http://www.sterkvo.nl

Indien uw kind wil wisselen van middelbare school en hij/zij wil zich aanmelden op VOLT! Toekomstmakers, dan kunt u dit kenbaar maken bij de huidige school van uw kind. De school kan uw kind vervolgens aanmelden bij VOLT!, waarna gekeken wordt of wij plek hebben. De aanmelding dient uiterlijk 18 mei 2023 bij ons binnen te zijn.