Aanmelden vanaf een andere VO school

De aanmelding op VOLT! verloopt altijd via de huidige school. De de huidige school meldt uw kind digitaal, middels onderwijstransparant (OT) en uiterlijk 1 mei 2021, aan op VOLT!.

VOLT! volgt bij een overstap VO-VO de afspraken die gemaakt zijn door de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Utrecht. Deze afspraken zijn te vinden op http://www.sterkvo.nl

Omdat er per afdeling gebaseerd op niveau beperkte plaatsen beschikbaar zijn adviseren wij u hier voor aanmelding contact op te nemen met ons algemene e-mailadres: info@volt.eu

Wilt u uw kind aanmelden op VOLT!, maar zit uw kind op een school buiten Utrecht dan stuurt u uiterlijk 1 mei 2021 een mail naar het betreffende e-mailadres .Vermeld hierbij de naam van de huidige school en de contactpersoon (leerjaar coördinator en/of mentor). Indien er beschikbare plaatsen zijn wordt er via de contactpersoon om aanvullende gegevens (o.a. onderwijskundig rapport) gevraagd.