VMBO & HAVO

Brede brugklassen

In leerjaar 1 & 2 (onderbouw) volgen leerlingen de lessen in brede brugklassen. Dit zijn zogenaamde dakpanklassen, gebaseerd op het advies van de basisschool. Zo zijn er klassen voor B/K, K/T, en T/H. Leerlingen met een volledig havo (of H/V) advies komen in een havo brugklas.

Elke leerling wordt getoetst op meerdere niveaus, zodat we duidelijk krijgen welk niveau het best bij hem/haar past. Wij geloven er niet in dat iemand bijvoorbeeld 100% kader is. Iedereen heeft sterke en minder sterke punten.

We dagen leerlingen uit om bij de vakken waar ze goed in zijn een hoger niveau te proberen. Zo werken ze aan een rapport op maat; het ene vak op kader en het andere vak misschien wel op TL.

In de onderbouw onderscheiden we de volgende niveaus: basis, kader, theoretische leerweg en havo. Er wordt zowel in boeken als op een eigen Chromebook aan de lesstof gewerkt.
Hier volgen leerlingen de volgende vakken:

- Nederlands
- Engels
- Frans
- Duits
- Wiskunde/Rekenen
- Mens & Maatschappij
- Mens & Natuur
- Kunstvakken
- Toekomst
- Innovatie & Prototyping
- EHBO
- Lichamelijke Opvoeding

De bovenbouw basis, kader en theoretische leerweg

In klas 3 & 4 werk je aan en diploma op maat, je hebt namelijk in de onderbouw uitgezocht op welk niveau je een vak aan kunt.

Einde klas 2 heb je een keuze gemaakt welk profiel je gaat volgen in de bovenbouw.
Op VOLT! bieden we de volgende profielen aan:

  • Dienstverlening & Producten (basis, kader en tl)
  • Produceren, Installeren, Energie (basis, kader)
  • Zorg & Welzijn (basis, kader)

Daarnaast moeten er nog 2 keuzevakken worden afgerond voor de basis en kaderleerlingen .
Je kunt dan kiezen uit:

  • Robotica
  • Duurzame energie
  • Uiterlijke verzorging
  • Facilitaire dienstverlening
  • Slimme technologie/domotica

Bovenbouw havo

Mocht het zo zijn dat je een echte havo leerling bent, dan zijn er meerdere mogelijkheden;

Je blijft op VOLT! en volgt dan de Toekomst havo, een 5-jarige havo opleiding, waarbij je naast theorievakken ook aan de slag gaat om het geleerde toe te passen in levensechte opdrachten. In opdracht van bedrijven of instellingen ga je op zoek naar oplossingen voor bijvoorbeeld een maatschappelijk probleem. Denk hierbij aan de energietransitie of de problemen op de huidige huizenmarkt. Leren door doen.

  • Ben je een leerling die graag in de boeken zit, dan kun je ook naar een reguliere havo (vooral theoretisch). Je stroomt dan aan het einde van de tweede klas in op het Leidsche Rijn College (3havo) of een andere havo naar keuze.

Na VOLT!

Na het vmbo kun je doorstromen naar het MBO of de havo voor je verdere opleiding. Dit is afhankelijk van op welk niveau een diploma behaald is en afhankelijk van welke richting de leerling op wil.

Gemiddeld gaat iemand met een diploma vmbo-basis naar MBO niveau 2/3, iemand met vmbo kader naar MBO niveau 3/4 en iemand met vmbo TL naar MBO niveau 4.

Na het behalen van een havo diploma is het aannemelijk dat de leerling doorstroomt naar het HBO. Indien de leerling aan de norm voldoet, behoort doorstromen naar VWO ook tot de mogelijkheden.