Zo VOLT! - Q&A

Tijdens de online masterclasses zijn er veel vragen gesteld door leerlingen uit groep 8 en hun ouders. De uitwerking daarvan kunt u hier lezen.

Praktische informatie

· Waarom heten we VOLT! Volt staat voor energie, spanning, kracht, technologie en toekomst. Wij zijn een school gericht op de toekomst waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van technologie (technologie zie je ook in de zorg en gewoon thuis vaak terugkomen).

· VOLT! heeft ongeveer 500 leerlingen in 22 klassen. De gemiddelde klassengrootte is ongeveer 24 leerlingen. De meeste leerlingen wonen binnen een straal van 10 kilometer gerekend vanuit de school.

· We hebben brede brugklassen, waarin leerlingen zitten die een vergelijkbaar advies hebben van de basisschool. Wij geloven niet dat een leerling voor 100% kader is. Vaak zijn er vakken waar je goed in bent. Deze vakken kun je op een hoger niveau volgen. Ben je erg goed in een vak heb je de mogelijkheid om dit vak op een hoger niveau te volgen.

· Door gebruik te maken van digitale methodes en een Chromebook of een vergelijkbaar device is het mogelijk om te differentiëren op niveau. Doordat je vakken op een verschillend niveau volgt, werk je aan een diploma op maat. Je Chromebook mag je zelf op basis van bepaalde specificaties kopen of je kunt gebruik maken van de mogelijkheid die school biedt via de Rent Company. Hierbij kun je voor een vast bedrag per maand of een bedrag ineens een Chromebook aanschaffen. Voordeel hierbij is dat als je Chromebook kapot gaat je tijdens de reparatie een bruikleen apparaat krijgt.

· De niveaus op VOLT! zijn: basis, kader, theoretische leerweg en havo. Mocht het zo zijn dat je voldoet aan eisen voor een reguliere havo, dan kun je doorstromen eind leerjaar 1 of 2 naar het Leidsche Rijn College. Dit kan natuurlijk ook nadat je op VOLT! je diploma hebt behaald en voldoet aan de toelatingseisen.

· Een landelijke ontwikkeling is dat de huidige theoretische leerweg en de gemengde leerweg verdwijnen. De nieuwe vorm wordt een soort mavo of tl met een praktijkcomponent. Dit noemen ze dan een vakmavo of mavo+. Ook voor de havo wordt dit scenario ontwikkeld. In die ontwikkeling gaan wij mee. Wij geloven in “leren door doen”.

· De lessen duren 45 minuten, we starten om 08:30 uur en eindigen uiterlijk om 16:15 uur. Niet iedere dag zit je zo lang op school, soms begin je later of eindig je vroeger.

· Om de 2 uur heb je een pauze en in de pauzes blijf je op school. In de pauze kun je in de kantine lekkere dingen kopen (favoriet = kipcorn). Het assortiment voldoet, ook met de kipcorn, aan het keurmerk “de gezonde kantine”. De supermarkt kun je voor of na school bezoeken, die is vlakbij in het winkelcentrum.

· 3 x per week heb je een mentoruur. Iedere klas heeft 1 of 2 mentoren. Deze helpen je en zijn ook het eerste aanspreekpunt voor en naar de ouders.

· De vakken in leerjaar 1: Nederlands, Engels, Frans, mens & maatschappij, wiskunde, mens & natuur, drama, lichamelijke opvoeding, toekomst, mentorles. Als je naar de volgende leerjaren gaat komen er vakken bij en vallen vakken af. Dit is afhankelijk van het niveau en het gekozen profiel.

· Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie en vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie wordt ook buiten gesport. De rest van de tijd wordt in één van de gymzalen op VOLT! gesport.

· Op VOLT! hebben we ook de sportklas, hiervoor kun je opgeven, je hebt dan extra sport in de week en je kunt meedoen aan andere sport gerelateerde activiteiten. Dit is meestal na de les. Als je de sportklas met goed gevolg hebt afgerond, mag je zonder loting naar een sportopleiding bij het ROC MN.

· Iedere leerling heefteen eigen kluisje. Deze kun je openen en sluiten met je schoolpas.

· Wifi op school is natuurlijk nodig om te kunnen werken met de digitale en vaak online methodes. De leerlingen maken gebruik van Magister en de VOLT! App. Magister is persoonlijk en laat je rooster, agenda, cijfers, etc. zien. De VOLT! app is o.a. voor de algemene nieuws mededelingen en heeft een algemene agenda waarin vakanties, studiedagen en activiteiten staan.

Praktijk op VOLT!

· In leerjaar 1 heeft iedereen toekomstlessen. Je ontdekt wie je bent, wat je leuk vindt en wat je goed kunt. Door brede opdrachten te geven waarin veel verschillende vakken zitten, ontdekken de leerlingen waar hun interesse ligt. Wat doe je daar zo allemaal: timmeren, schilderen, ontwerpen, fotograferen, games maken, 3D printen, schaalmodellen maken, programmeren, presenteren, werken met een plotter, graffiti, etc. Dit helpt je mee om een keuze te maken voor de profielen in de bovenbouw.

· In klas 2 krijgen alle leerlingen EHBO en Innovatie & Prototyping. Deze vakken tellen al mee voor het schoolexamen om uiteindelijk je diploma te halen.

· Eind klas 2 maken de leerlingen een keuze voor het profiel in de bovenbouw. Op VOLT! hebben we Zorg & Welzijn (Z&W), Dienstverlening & Producten (D&P) en Produceren, Installeren, Energie (PIE). Leerlingen die een volledig havo- of tl-pakket hebben, volgen D&P.

· In leerjaar 1 t/m 3 volgen alle leerlingen kunst & cultuurvakken. Daarnaast hebben ze ook lessen in drama, waarin ze leren om te gaan met meningsverschillen en hoe je over komt op anderen. Ook vinden er regelmatig toneelstukjes plaats.

· Naast de profielen volgen de leerlingen ook nog keuzevakken in leerjaar 4. Op VOLT! bieden we Uiterlijke Verzorging, Robotica, Slimme Technologie/domotica, Facilitaire Dienstverlening en Duurzame Energie aan als keuzevak.

Ondersteuning en pedagogisch klimaat

· VOLT! en het Via Nova College zijn twee wezenlijk verschillende scholen. Sinds het Via Nova College van naam veranderd is in VOLT! Toekomstmakers ligt de nadruk op het pedagogisch klimaat en investeren we in een nauwe samenwerking in en met de wijk.

· Dit doen we door het schooljaar te starten met een introductieprogramma en te werken met het systeem van de transformatieve school (meer informatie?). Tijdens het introductieprogramma maak je kennis met je klas en je mentor. Je onderneemt activiteiten samen met je groep. Deze activiteiten zorgen voor een goede groepsvorming. Dankzij de goede groepsvorming werk je samen met je mentor en je klasgenoten aan een veilig leerklimaat. De introductiefase duurt t/m de herfstvakantie en sluit je af met een externe excursie.

· Startgesprekken; Begin van het jaar heb je een startgesprek met je mentor. Dit is meestal in de introductieweek. Tijdens een startgesprek bespreek je samen met je mentor, wat je kunt, wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je stelt doelen waar je de 1e periode aan gaat werken. Aan het einde van die periode heb je een driehoeksgesprek met je mentor en ouders. Tijdens het driehoeksgesprek kijk je niet alleen terug op je cijfers. Je presenteert aan je ouders en mentor hoe je de doelen die je begin van het jaar hebt opgesteld en hebt behaald en stelt weer nieuwe doelen op voor de komende periode.

· Leerlingbespreking.nl; Alle docenten vullen aan het einde van een periode de stoplichten in waarin ze de leerlingen voorzien van feedback. Feedback wordt niet alleen gegeven op je behaalde resultaten, maar ook op de (schoolse)vaardigheden. De leerling schrijft een plan van aanpak over de ontvangen feedback en beschrijft hierin hoe hij/zij gaat werken aan de ontvangen feedback van de docenten.

· Dyslexie: Om het doel, ‘dyslectische leerlingen de gelegenheid bieden om te leren omgaan met hun dyslexie en het onderwijs te volgen wat passend is bij de cognitieve capaciteiten van de leerling’, te bereiken zijn de volgende uitgangspunten noodzakelijk:

· De leerling staat centraal en de ondersteuning vereist een geïntegreerde aanpak. Dit wordt georganiseerd door de dyslexie coach. De ondersteuning vindt plaats gedurende de hele schoolloopbaan en gaat uit van wat werkt bij de leerling en welke aanpak een zo groot mogelijk effect heeft. Elke leerling met dyslexie hier op school heeft een gele dyslexie kaart. Deze kaart moet zichtbaar op de tafel van de leerling liggen tijdens de toetsen. Elke leerling heeft zijn eigen faciliteiten. Deze faciliteiten vind je op de kaart. Elke leerling heeft recht op de aangevinkte faciliteiten, en mag hier altijd van afwijken. De leerling die voorgelezen wil worden tijdens de toets, maakt gebruik van het nieuwe voorleesprogramma op de laptop (daar wordt mee geoefend). De vakdocent zorgt ervoor dat de toets op een PDF-bestand op een USB-stick staat, zodat er voorgelezen kan worden. De leerling levert de USB-stick na de toets bij de docent in. De toets kan niet gemaakt worden op het PDF-bestand, maar wel in WORD/op papier. De leerling heeft een eigen Chromebook.

· Leren voor de Toekomst is een instituut voor bijles en huiswerkbegeleiding. De lessen vinden 4x per week plaats (maandag-donderdag, 1,5 uur). De begeleiding start direct na de laatste lessen. Ze helpen bij het maken van huis- en leerwerk en begeleiden bij het plannen en organiseren van toetsen. Ook leren ze de kinderen verschillende leerstrategieën aan om hen zo wegwijs te maken in hoe om te gaan met de verschillende vakgebieden. Tot slot worden de leerlingen begeleid bij het maken van de juiste profiel- en opleidingskeuze voor de toekomst. Wat past goed bij hen en op welke manier kunnen leerlingen hun talenten ontplooien. Er wordt gesproken over welke wegen een leerling moet bewandelen om zijn/haar droombaan te mogen verwezenlijken en welke tools hij/zij daarvoor nodig heeft.

· De huiswerkbegeleiding is vooral voor leerlingen die op zoek zijn naar een rustige werkplek, ondersteuning nodig hebben bij het maken van hun huis- en leerwerk of leerlingen die hulp nodig hebben bij het structureren van hun schoolwerk.

Buitenschoolse activiteiten op VOLT!

Move on, een programma met veel verschillende mogelijkheden:

· Fitness

· Zaalvoetbal

· Gamen

· Atletiek

· Koken

· Streetdance

· Etc.

Rondleiding en sfeer proeven

Helaas mogen we door de Covid-19 regels jullie niet rondleiden door onze mooie school. Door de huidige ontwikkelingen ziet het er niet naar uit dat hier snel verandering in komt. Vanuit het bestuur van onze school (het NUOVO) en de overheid krijgen we richtlijnen waar we ons aan moeten houden.

Op onze websitewww.volt.eu staat een 3D toer waarmee je toch een beetje kunt rondlopen en sfeerproeven. Ook staat er een filmpje waarin je de school ziet door de ogen van leerlingen.