Zo VOLT! - Q&A

Voor veel vragen hebben we een Q&A ingericht. De meest voorkomende vragen worden hier behandeld. Staat je vraag er niet bij of is het nog niet geheel duidelijk, neem gerust contact op via info@volt.eu

Q&A VOLT!

Waarom heten we VOLT!?

VOLT! staat voor energie, spanning, kracht, technologie en toekomst. Wij zijn een school gericht op de toekomst waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van technologie.

Is VOLT! een grote school?

VOLT! heeft ongeveer 550 leerlingen in 23 klassen. De gemiddelde grootte van de klas is 24 leerlingen, die doorgaans binnen een straal van 10 kilometer binnen de school wonen.

Zit je vanaf de brugklas meteen op je niveau?

Doordat we op VOLT! brede brugklassen hebben, waarin leerlingen zitten die een vergelijkbaar advies hebben van de basisschool, kun je eerst rustig op zoek naar het niveau dat het beste bij je past - of dat nu hoger of lager is. Wij geloven niet dat een leerling bijvoorbeeld voor 100% op vmbo-k hoort; vaak zijn er vakken waar je (heel) goed in bent. Deze moet je dan ook op een hoger niveau kunnen volgen, vinden wij.

Gebruiken jullie boeken of computers tijdens de lessen?

We maken gebruik van gewone boeken, digitale methodes en een Chromebook (of een vergelijkbaar device). Hierdoor is het mogelijk om de lesmethode aan te passen op niveau. Zo kun je eenvoudig wisselen tussen de niveaus. Je Chromebook mag je zelf - op basis van bepaalde specificaties - kopen of huren via de Rent Company. Hierbij kun je voor een maandelijks bedrag een Chromebook aanschaffen. Bijkomend voordeel is dat je bij een defect aan de Chromebook, een apparaat in bruikleen krijgt.

Welke niveaus biedt VOLT! aan?

VOLT! is voortaan een middelbare school met een volwaardig havo-programma.
De afgelopen jaren boden we onze leerlingen de zogeheten havo-talentklas aan: een manier om - als vmbo-leerling met vmbo/havo-advies - erachter te komen of het havo wellicht iets voor hem of haar is. Na twee jaar goed presteren in deze ‘talentklas’, kon een leerling vervolgens overstappen naar een havo-school. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is dit niet meer nodig: dankzij onze mogelijkheid om een volledig havo-curriculum aan te bieden, kunnen leerlingen nu vanaf de eerste tot en met de vijfde klas havo volgen. Wel kiezen we voor een variant op het reguliere programma, namelijk ‘toekomst-havo’. Dat houdt dat we niet alleen theorie aanbieden, maar ook praktijkvakken, zoals bijvoorbeeld Ontwikkelen & Ontwerpen. Dit gaat gepaard met een grotere opdracht, die deels binnen en deels buiten het schoolgebouw wordt uitgevoerd. Hierdoor verstevigt de leerling zijn connectie met de maatschappij, iets dat aansluit op de nieuwe leerweg. We zien tenslotte dat onze leerlingen, óók in de havo-klassen, niet alleen theoretisch bezig willen zijn, maar hun kennis ook graag in de praktijk toepassen. De huidige theoretische leerweg en de gemengde leerweg gaan verdwijnen in heel Nederland (2024/2025, NB > dit is inmiddels uitgesteld. De exacte invoerdatum is nu nog niet bekend). De opvolger wordt de "nieuwe leerweg"(officiële naam is nog niet bekend). De nieuwe vorm wordt een soort mavo of tl met een praktijkcomponent, ook we ‘vakmavo’ of mavo+ genoemd. Ook voor de havo wordt deze structuur ontwikkeld. VOLT! gaat mee in die ontwikkeling; wij geloven in ‘leren door doen’.

Hoe lang duren de lessen en de schooldag?

De lessen duren 60 minuten, waarbij we iedere dag starten om 08.30 uur en eindigen om 16.15 uur - afhankelijk van je rooster. Soms begin je later of eindig je vroeger.

Heb je ook pauzes? En is er een kantine op VOLT!?

Om de twee uur is er een pauze, die je op school doorbrengt. De kantine van VOLT! biedt allemaal lekkere dingen - de favoriet van de leerlingen is de kipcorn! Het assortiment voldoet, inclusief kipcorn, aan het keurmerk van ‘De gezonde kantine’. Er zit een supermarkt vlakbij het winkelcentrum die je voor of na schooltijd kunt bezoeken.

Hoe vaak zie je je mentor?

Twee keer per week heb je een mentoruur, waarin je eventuele problemen of zaken waar je tegenaan loopt, kunt bespreken. Iedere klas heeft één of twee mentoren, die je kunnen helpen en bovendien het directe aanspreekpunt zijn voor ouders.

Welke lessen volg je als je de theoretische leerweg of havo volgt op VOLT!?

De vakken in leerjaar 1 zijn: Nederlands, Engels, Frans, Mens & Maatschappij, Wiskunde, Biologie, Drama, Lichamelijke Opvoeding, Kunst & Cultuur, Toekomst en mentorles. Als je naar volgende leerjaren gaat, komen er vakken bij en vallen er vakken af. Dit is afhankelijk van het niveau en het gekozen profiel.

Wat is het vak Toekomst?

In leerjaar 1 heeft iedereen het vak Toekomst. Je ontdekt hier wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Door middel van brede opdrachten waarin veel verschillende vakken samenkomen, ontdek je waar je interesses liggen. Wat je daar zoal in doet? Dat varieert van timmeren tot schilderen en van 3D printen tot aan programmeren. Je leert er ook presenteren en bijvoorbeeld werken met een plotter. Dit helpt je mee om een keuze te maken voor de bovenbouw.

Welke praktijkvakken krijg je in leerjaar 2?

In klas 2 krijgen alle leerlingen EHBO en Innovatie & Prototyping. Deze vakken tellen al mee voor het schoolexamen om uiteindelijk je diploma te halen, maar helpen ook mee om een juiste keuze te maken voor een van de profielen in de bovenbouw.

Wanneer moet je kiezen voor een profiel?

Aan het einde van klas 2 maak je een keuze. Op VOLT! heb je de keuze uit de profielen Zorg & Welzijn (Z&W), Dienstverlening & Producten (D&P) en Produceren, Installeren, Energie (PIE). Leerlingen met een volledig tl- of havopakket volgen D&P.

Doen jullie ook aan kunst & cultuur?

In leerjaar 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen kunst & cultuurvakken. Daarnaast hebben ze ook lessen in drama, waarin ze leren om te gaan met meningsverschillen en hoe je overkomt op anderen. Ook krijg je regelmatig de mogelijkheid om toneelstukken uit te voeren.

Welke keuzevakken kun je volgen op VOLT!?

Naast de profielen volgen de leerlingen ook nog keuzevakken in leerjaar 4. Op VOLT! bieden we de vakken Uiterlijke Verzorging, Slimme Technologie/Domotica, Facilitaire Dienstverlening en Duurzame Energie aan als een keuzevak.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de klas fijn samenwerkt?

Dat doen we door het schooljaar te starten met een introductieprogramma en te werken met het systeem van de transformatieve school. Dit komt voort uit het feit dat de kinderen te maken hebben met verschillende culturen: thuis, straat en school. Deze methode is erop gericht om kinderen te laten switchen naar de schoolladder, waarbij ze veerkracht en het geloof in eigen kunnen leren te ontwikkelen.

Tijdens dit introductieprogramma maak je kennis met je klas en je mentor. Je onderneemt activiteiten samen met je groep, die voor een goede groepsvorming zorgen. Dankzij deze groepsvorming werk je samen met je mentor en je klasgenoten aan een veilig leerklimaat. Deze introductiefase duurt tot en met de herfstvakantie.

Hoe begeleiden jullie de leerlingen en hoe worden ouders daarbij betrokken?

Dit doen we door middel van startgesprekken en driehoeksgesprekken. Aan het begin van het jaar heb je een startgesprek met je mentor, meestal tijdens de introductieweek. Tijdens zo’n gesprek bespreek je samen met je mentor wat je kunt, wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je stelt doelen waaraan je in de eerste periode gaat werken.

Aan het einde van die periode heb je een driehoeksgesprek met je mentor en ouders. In dit gesprek kijk je niet alleen terug op je cijfers, maar je presenteert ook aan je ouders en mentor in hoeverre je de doelen die je aan het begin van het jaar hebt opgesteld, hebt behaald. Daarnaast bespreek je ook je nieuwe doelen voor de volgende periode.

Hoe krijg je zicht op je eigen ontwikkeling?

Alle docenten vullen aan het einde van een periode de stoplichten in, waarin ze de leerlingen voorzien van feedback. Feedback wordt niet alleen gegeven op basis van je behaalde resultaten, maar ook op basis van de ‘schoolse’ vaardigheden. De leerling schrijft een Plan van Aanpak over de ontvangen feedback en beschrijft hierin hoe hij gaat werken aan de ontvangen feedback van docenten.

Daarnaast voeren de leerlingen tijdens de mentorlessen gesprekken over Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB). Dit helpt hen om de juiste profiel- en opleidingskeuze voor de toekomst te maken. Wat past goed bij hen, en op welke manier kunnen zij hun talenten ontplooien? Er wordt gesproken over welke wegen een leerling moet bewandelen om zijn droombaan te verwezenlijken en welke tools hij/zij daarvoor nodig heeft.

Op VOLT! hebben we ook flex-uren, waarin je extra aandacht kunt besteden aan de vakken waar je moeite mee hebt.

Ik heb dyslexie, wat nu?

Op VOLT! worden leerlingen met dyslexie geholpen door de dyslexiecoach. Deze ondersteuning bieden we de gehele periode dat je bij ons op school zit en gaat uit van wat voor jou werkt en welke aanpak een zo groot mogelijke effect heeft. Elke leerling met dyslexie krijgt op VOLT! een gele‘dyslexiekaart’. Deze kaart leg je dan zichtbaar op je tafel neer tijdens toetsen, zodat de docent(e) weet dat dit speelt.

Elke leerling heeft recht op zijn eigen faciliteiten, die je op deze kaart vindt. Elke leerling heeft recht op deze faciliteit en mag hier altijd van afwijken. De leerling heeft een Chromebook waar ook spraaksoftware op zit.

Ik vind het moeilijk om te plannen. Is daar hulp voor?

In de structuurklas leren de kinderen verschillende leerstrategieën, om zo wegwijs te worden in de verschillende vakgebieden. Tijdens de mentorles leren de leerlingen te werken met de VOLT! planner. Niet alleen voor huiswerk en proefwerken, maar ook vrije tijd en andere afspraken moet je plannen.

Zijn er ook buitenschoolse activiteiten op VOLT!?

Op VOLT! bieden we Move On aan,een programma met veel verschillende mogelijkheden:

Van fitness tot zaalvoetbal en van gamen tot atletiek. Daarnaast kun je er ook leren koken, streetdancen en kun je toneel & dramalessen volgen. Verder nog doe-goed-week, excursies, VOLT! weken, uitstapje naar een pretpark, mentoruitjes, etc.

Welke ontwikkelingen zijn er op VOLT!

> VOLT! staat nooit stil;

  • Leerpleinen met beheerders en coaches, zodat leerlingen rustig kunnen werken en waar nodig individueel of in kleine groepjes kunnen worden begeleid.
  • Vakoverstijgende projecten worden verder ontwikkeld
  • Toekomstlessen zijn lessen waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontdekken, zonder oordeel. Dit helpt hun om een goede keuze te maken in de bovenbouw/profielen. De toekomst verandert steeds, dus dit vak is nooit "af"
  • Praktijklokalen bovenbouw vernieuwd (008 / 010)
  • Stage in de bovenbouw bij bedrijven en instellingen, onderbouw stage wordt georganiseerd door JINC
  • Havo van de toekomst is in ontwikkeling

Wat is “De nieuwe leerweg”

Mavo, TL en GL verdwijnen in geheel Nederland. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe leerweg. Dit is nog de werknaam, echte naam komt nog. Planning is dat dit 2024/2025 gaat gebeuren, dus de komende groep 8 leerlingen krijgen hier mee te maken in klas 3.
Vakkenpakketten zijn nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk komen naast de kernvakken ook praktijk gerelateerde avo vakken.
De nieuwe leerweg heeft naast de theorie dus ook een praktijkcomponent. De bedoeling is, dat de opdrachten levensecht zijn, door bedrijven/instellingen opdrachten te laten geven. Leren door doen. Na de nieuwe leerweg is doorstroom naar de havo nog mogelijk, alleen moet je dan wel een extra vak doen.

De vakhavo of havoP (havo van de toekomst) is vergelijkbaar met de nieuwe leerweg, naast de theorie avo vakken ook een praktijkcomponent. Er zijn 2 varianten van deze route; havoP klein (120 uur) of havoP groot (320 uur). Dit betekent in de praktijk dat bij de grote variant ca. 4 uur per week, 2 jaar lang, praktijk wordt gegeven. De keuze voor welke route is nog niet gemaakt.
Groot telt mee als keuzevak, klein is onderdeel van het combinatiecijfer (examen). Diploma is hetzelfde.