Toekomst-havo

Leren door te doen is een krachtige manier om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. Dat geldt niet alleen voor leerlingen op het vmbo. Ook havo leerlingen hebben baat bij het toepassen van theoretische vaardigheden.

Daarom introduceren wij: Toekomst havo - een volwaardige 5-jarige havo opleiding, mét praktijkvakken.

Tot voorkort bestond er in de beleving een strikte scheiding: je kon goed leren óf je was handig. Inmiddels worden onder andere technische beroepen en beroepen in de zorg op hoog niveau uitgewerkt. Er is immers een grote behoefte aan werknemers die goed kunnen leren én handig zijn.

Door praktijkvakken te integreren zien de leerlingen de samenhang tussen de vakken. Ze leren dat je voor een goede offerte goed moet leren rekenen en dat je voor het beantwoorden van een klachtenbrief de Nederlandse taal moet beheersen. De algemene vakken worden in een context geplaatst en de leerlingen zien en ervaren de toepassingen direct.

De leerlingen starten in een brede, 2-jarige brugperiode. Aan het eind van deze periode hebben we een goed beeld van het niveau van de leerling. Wanneer havo het haalbare- én gewenste niveau is, zal hij/zij doorstromen naar havo 3 om hier de schoolcarrière te vervolgen (na havo 3, door naar havo 4 en tenslotte het examenjaar havo 5).