Ondersteuning

Soms heeft een leerling wat extra hulp nodig. Op VOLT! hebben we hiervoor het ondersteuningsteam (ook wel 'zorgteam' genoemd). Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, basis+ coaches, begeleider passend onderwijs en de ambtenaar leerplicht.

Wil je meer weten, kom naar één van onze open dagen. Ons ondersteuningsteam beantwoordt dan graag alle vragen.