Ondersteuning

Soms heeft een leerling wat extra hulp nodig. Op VOLT! hebben we hiervoor het ondersteuningsteam (ook wel 'zorgteam' genoemd). Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, basis+ coaches, begeleider passend onderwijs en een leerplichtambtenaar.

Daarnaast hebben we een structuurklas en huiswerkbegeleiding.
In de structuurklas leren we je structuur aan te brengen in je planning en werk. Bij de huiswerkbegeleiding ondersteunen we je tijdens het maken van huiswerk; je kunt vragen stellen of zelf in alle rust aan je huiswerk werken.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het zorgteam via: info@volt.eu.