De ondersteuning op VOLT!

Soms heeft een leerling wat extra hulp nodig. Op VOLT! hebben we hiervoor het ondersteuningsteam.
Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, basis+ coaches, begeleider passend onderwijs, ambtenaar leerplicht. Daarnaast hebben we een structuurklas en huiswerkbegeleiding. Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met het zorgteam via: info@volt.eu