Bezoek inspectie

Alle scholen in Nederland worden regelmatig bezocht en onderzocht door de onderwijsinspectie. Het rapport wat opgemaakt wordt, kan de school helpen om gerichte acties te ondernemen om de verbeterpunten aan te pakken

VOLT! Toekomstmakers heeft op 23 januari 2024 bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs waarbij de afdelingen vmbo-kader of vmbo-g/t zijn onderzocht. Op 2 april 2024 publiceert de inspectie het onderzoeksrapport op haar website. Met deze brief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de resultaten uit dit rapport.

Uit het rapport blijkt onder andere dat het pedagogisch-didactisch handelen binnen de afdelingen vmbo-kader en vmbo-g/t van onze school aandacht nodig heeft. De werkvormen nodigen te weinig uit tot een actieve en betrokken leerhouding van de leerling. Het klassenmanagement vraagt om aandacht, waarbij het handhaven van de regels en het blijven aanspreken op ongewenst gedrag onvoldoende zichtbaar is. Aan het einde van de les moet de docent meer in kaart brengen of het beoogde lesdoel is gehaald of niet. Daarnaast vindt de inspectie dat we ons beleid en onze aanpak beter moeten evalueren en analyseren om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Positief is dat we een visie op goed onderwijs hebben en we leerlingen waar nodig extra ondersteuning bieden. Onze docenten werken actief en enthousiast aan verbeteringen en zijn betrokken bij onze leerlingen. Ook zorgen we voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers.

VOLT! Toekomstmakers herkent zich in het rapport en we zijn ons bewust van de genoemde aandachtspunten. Inmiddels hebben we al stappen gezet om hierin te verbeteren. We hebben een verbeterplan opgesteld en een nieuw schoolplan geschreven. Hierop zal input worden gevraagd van de stakeholders en MR. Goed onderwijs voor onze leerlingen staat bij ons voorop en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we hiermee de afdelingen vmbo-kader en vmbo-g/t zullen verbeteren.

Ook interessant