Keuzes maken

In klas 2 moeten de leerlingen een keuze maken voor het profiel in de bovenbouw. Op VOLT! hebben we hiervoor 2 informatieve dagen georganiseerd.

Wat ga je nu kiezen, wat past bij mij. Dit is een hele lastige vraag voor veel leerlingen. Tijdens de lessen Toekomst, Innovatie & Prototyping en EHBO maken ze al kennis met enkele beroepen en profielen, maar een keuze maken voor volgend jaar is wel spannend.

Op maandag kregen ze voorlichting van de praktijkdocenten uit de bovenbouw. Wat houdt PIE, Z&W of D&P in? Hoe zit het met de TL of GL? Wat zijn de mogelijkheden met deze profielen en welke theorievakken horen daar bij.

De dag daarna kwamen verschillende mensen vertellen over hun beroep: van monteur tot kinderverzorging, heel veel enthousiaste verhalen van ondernemers of werknemers uit een bedrijfstak. Deze beroepenmarkt gaf veel leerlingen inzicht in de toekomst. Wat komt er allemaal op je af.

Ook interessant