Workshops van Intermijn

Grip op je keuzes

Deze week geeft het team van Intermijn workshops op VOLT! Deze workshops maken onderdeel uit van een meerjarige samenwerking, waarin de focus ligt op het vergroten van de studievaardigheden en het verbeteren van het mentale welzijn van leerlingen.

Thema

Het thema van de workshop was ‘grip op je keuzes’. Dit thema is in overleg vastgesteld en gebaseerd op de observaties van zowel het team van VOLT! als het team van Intermijn: jongeren van nu hebben de neiging veel buiten zichzelf te leggen. Als iets niet lukt, ligt het vaak aan de situatie, aan iemand anders… Deze manier van denken zorgt niet voor een gevoel van invloed en het idee dat je grip hebt op je eigen leven.

Dit raakt direct aan het thema motivatie: het vertrouwen dat jijzelf invloed hebt, werkt motivatieversterkend. Immers, als je toch denkt 'ik kan hier niets aan doen', dan is de drempel om tot actie over te gaan groot.

Opbouw

De workshop bestond uit 3 onderdelen:

  1. Het verschil tussen proactief en reactief gedrag
  2. De cirkel van invloed en betrokkenheid
  3. Het verschil tussen ‘ja maar…’ en ‘ja en…’

We hebben de leerlingen gevraagd een situatie te beschrijven waarin iets niet lukte. Ze hebben daar vervolgens in duo’s een cirkel van invloed en betrokkenheid bij getekend. De laatste stap bestond uit het bedenken van handelingsalternatieven: hoe had je óók kunnen handelen in deze situatie?

Ook interessant