Telefoonbeleid VOLT! Toekomstmakers

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels m.b.t. het gebruik van (smart)telefoons op scholen. Naar aanleiding van de landelijke regels is gekeken wat dit betekent voor onze school.

Op VOLT! zijn de telefoons opgeborgen, niet alleen in de les maar ook in de pauzes. 
In de les is de telefoon een grote afleider, in de pauzes willen wij graag meer sociale interactie tussen de leerlingen.
Je moet je telefoon inleveren tijdens de eerste les van de dag en je krijgt deze terug in je laatste les.

Wil je het hele beleidsplan lezen, klik dan hier