Wie zijn wij

VOLT! Toekomstmakers is een openbare school voor havo, vmbo theoretische leerweg, vmbo kader en vmbo basis. We zijn begin 2019 verhuisd naar een mooi, nieuw schoolgebouw in Vleuten. In onze school volgen ruim 500 leerlingen onderwijs.

Wij dagen onze leerlingen uit tot het leveren van (voor hen) optimale prestaties. Daarbij gaan we uit van de unieke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. We willen leerlingen de kans geven om elke dag te doen wat ze het liefste doen. Leren op VOLT! geeft leerlingen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun passie ligt en waar zij een gelukkig mens van worden.

Door leerlingen steeds weer in staat te stellen om de zoektocht naar wat ze het liefste doen en waar ze goed in zijn uit te voeren, leren zij hun passie kennen. Vanuit deze bevlogenheid stimuleren wij iedere leerling tot het maken van zelfstandige keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar ontwikkeling. De school heeft oog voor deze verschillen tussen leerlingen en speelt daarop in door maatwerk te leveren.