Medezeggenschapsraad VOLT! : geeft gevraagd en ongevraagd advies over inhoud en organisatie van het onderwijs aan het management van de school.

De medezeggenschapsraad (MR) is een overleg orgaan, van ouders, personeelsleden en leerlingen, die meedenken met de directie over de inhoud en organisatie van het onderwijs.
De MR geeft, gevraagd en ongevraagd, advies en weegt de verschillende belangen en wensen zorgvuldig af. Het gemeenschappelijke doel is om met elkaar de beste keuzes te maken die passen bij de school. Het belang van de leerlingen staat hierbij uiteraard altijd voorop.

De MR vertegenwoordigd:

· Ouders

· Leerlingen

· Ondersteunend personeel

· Docenten

Huidige bezetting van de MR

Ouders:

· Sander Drent (voorzitter)

· Miriam van Amstel

· Aysel Ozdogan

· Nazimiye Babacan

Ondersteunend personeel:

· Wil van Elk

Docenten:

· Wessel Pitti

· Kenny Rosengarten

· Marjolein Meijdam

Leerlingen:

Wij zijn op zoek naar een drietal leerlingen die onze MR willen versterken!

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. Doorgaans is de directie van Volt aanwezig. Zij informeert de MR over plannen en voornemens, en legt haar oor te luisteren om te horen hoe ouders en personeelsleden over de gang van zaken denken. De vergaderingen zijn openbaar.

Voor nadere informatie, ideeën, suggesties en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de MR, via het emailadres: MR@volt.eu

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.